Uitslag & vervolg inwonersinitiatief m.b.t. eendenkooi

Het inwonersinitiatief dat ziet op het opnieuw realiseren van een eendenkooi in de Vesting, heeft 46 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 3 stemmen neutraal gekregen. De fractie heeft het initiatief besproken en komt tot de volgende overwegingen en conclusie:

  • Er is onder de mensen die op dit initiatief hebben gestemd een duidelijke meerderheid voor het laten herleven van de eendenkooi in de vestinggracht t.h.v. de Utrechtsepoort;
  • Ook op de social media zijn veel enthousiaste reacties gekomen op dit initiatief, dat bij veel mensen warme jeugdherinneringen oproept;
  • Eigendom, onderhoud en beheer van de vestingwerken is ondergebracht bij de NMO/SMB, de gemeente gaat hier in eerste instantie niet zelf over.

Gelet op bovenstaande, zal Goois Democratisch Platform zich ervoor inzetten om verwezenlijking van de plannen te realiseren. Daarvoor zullen wij eerst de NMO/SMB aanschrijven, met het verzoek dit initiatief serieus in overweging te nemen en contact te leggen met de initiatiefnemer. Klik hier voor de brief.

Update: inmiddels heeft SMB aangegeven graag met ons in gesprek te gaan over de initiatieven. Wordt vervolgd.