Uitslag & vervolg inwonersinitiatief m.b.t. bankje t.h.v. vogelasiel

Het inwonersinitiatief dat ziet op plaatsing van een bankje op de vestingwal t.h.v. het vogelasiel, heeft 33 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 4 stemmen neutraal gekregen. De fractie heeft het initiatief besproken en komt tot de volgende overwegingen en conclusie:

  • Het idee om een bankje op de vestingwal te plaatsen t.h.v. het vogelasiel, wordt door een ruime meerderheid gedragen;
  • Eigendom, onderhoud en beheer van de vestingwerken is ondergebracht bij de NMO/SMB, de gemeente gaat hier in eerste instantie niet zelf over.

Gelet op bovenstaande, zal Goois Democratisch Platform zich ervoor inzetten om verwezenlijking van de plannen te realiseren. Daarvoor zullen wij eerst de NMO/SMB aanschrijven, met het verzoek dit initiatief serieus in overweging te nemen en contact te leggen met de initiatiefnemer. Klik hier voor de brief.

Update: inmiddels heeft SMB aangegeven graag met ons in gesprek te gaan over de initiatieven. Wordt vervolgd.