Uitslag & vervolg inwonersinitiatief m.b.t. afschaffen hondenbelasting

Het inwonersinitiatief dat ziet op afschaffing van de hondenbelasting, heeft 30 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 5 stemmen neutraal gekregen. De fractie heeft het initiatief besproken en komt tot de volgende overwegingen en conclusie:

  • Een meerderheid van de mensen die op dit initiatief hebben gestemd, is voor het afschaffen van de hondenbelasting;
  • Onze partij heeft ook al in het verkiezingsprogramma de wens uitgesproken om de hondenbelasting af te schaffen, o.a. omdat deze achterhaald is en opbrengsten voor heel andere zaken worden aangewend

De uitkomst van dit initiatief onderschrijft ons bestaande partij standpunt m.b.t. hondenbelasting. Als afschaffing niet is opgenomen in het coalitieakkoord, zullen wij met een motie oproepen dat alsnog te doen.