Hoe staat het met de straatverlichting op Naardereiland?

In de raadsvergadering van 14 februari heeft Goois Democratisch Platform – in afwachting van vorderingen van het college – een motie aangehouden inzake de felle straatverlichting op het Naardereiland. Zoals wij in een eerder bericht al aangaven, heeft de wethouder destijds toegezegd dat het college het euvel snel zou gaan oppakken. Er zou o.a. een dialoog gevoerd gaan worden met de bewoners en de projectontwikkelaar, teneinde een oplossing te zoeken voor de geconstateerde problemen. Tijd om het college te vragen wat de stand van zaken is, temeer wij inmiddels ook uit andere wijken vergelijkbare klachten ontvangen over nieuwe LED verlichting. Lees hier onze vragen.