Uitslag weekpoll: wat moet er in het coalitieakkoord komen?

Na een voor onze partij prachtige uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, hebben wij met een poll geprobeerd te achterhalen welke onderwerpen – als het aan onze inwoners ligt – zeker moeten worden meegenomen in een coalitieakkoord. Alhoewel Goois Democratisch Platform zelf helaas buiten de coalitieonderhandelingen is gehouden, zijn wij door de beoogde coalitie wel uitgenodigd om aan te geven welke zaken wij graag terug zien komen in een coalitieakkoord. Daarvoor hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de uitkomst van deze poll, waar 294 personen aan hebben deelgenomen. Ook voor de voorliggende periode is het goed om te weten welke punten uit ons verkiezingsprogramma inwoners belangrijk vinden.

De volgende 5 onderwerpen staan voor de meeste mensen bovenaan het prioriteitenlijstje:

– Snelle realisatie van geluidsschermen langs de A1/A6 (Naarden en Muiderberg) (16%, 161 stemmen)
– Voldoende faciliteiten voor spoedeisende hulp in de directe omgeving bij vertrek van Ter Gooi uit Blaricum (7%, 73 stemmen)
– Geen nieuwe gemeentelijke fusie met bijvoorbeeld Hilversum of Huizen (6%, 64 stemmen)
– Geen stijging van de woonlasten en parkeertarieven (6%, 61 stemmen)
– Herinvoering van de blauwe parkeerzones, alleen in het hoogseizoen betaald parkeren in Muiden en geen betaald parkeren meer in Naarden-Vesting (5%, 56 stemmen)

Andere onderwerpen die worden genoemd zijn in volgorde van prioriteit: meer politie en boa’s op straat, hondenbelasting afschaffen, voldoende sportfaciliteiten, ruimte voor groen i.p.v. hoogbouw, realisatie van meer seniorenwoningen, beter openbaar vervoer, een binnenhaven op het oude A1 tracé bij Muiden, ontzorgen van mantelzorgers, verkeersveiligheid voor fietsers en bij scholen vergroten, invoering vuurwerkvrije zones, een beter ondernemersklimaat met minder regeldruk, pas op de plaats met woningbouwproject de Borgronden, woningbouw op het Scapino terrein, focus op duurzaamheid, behoud van lokale tradities, cameratoezicht in uitgaansgebieden met overlast, betere digitale dienstverlening en service aan huis, inzet op werk/meer ondersteuning bij vrijwilligerswerk, basisscholen gratis naar Muiderslot, Pampus en Natuurmonumenten, betere stadspromotie voor het trekken van meer toeristen, goede onderwijshuisvesting, jeugd meer betrekken bij de politiek en gedegen onderhoud aan gemeentelijk monumentaal vastgoed.

Vanzelfsprekend zullen wij ons de komende tijd voor deze en ook de andere punten uit ons verkiezingsprogramma hard blijven maken. Want dat doe je niet alleen in campagnetijd, dat doe je vier jaar lang! En wat er verder op ons pad komt, dat bepalen we samen; Daarvoor hebben wij ons platform ingericht: www.gooisplatform.nl.