Goois Democratisch Platform zeer teleurgesteld over uitkomst informatieproces

Met grote teleurstelling heeft Goois Democratisch Platform kennis genomen van het verslag van de door de VVD aangestelde informateur, waarin onder andere wordt geadviseerd om GDP buiten de nieuw te vormen coalitie van de gemeente Gooise Meren te houden. De conclusie doet geen recht aan de verkiezingsuitslag, waarbij onze partij vanuit het niets op vier zetels in de raad kwam en daarmee als een van de grote winnaars van de verkiezingen wordt beschouwd. Al vanaf de oprichting van de partij, hebben wij aangegeven zo mogelijk bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen. Die kans wordt ons nu (vooralsnog) niet gegund.

De onderbouwing van partijen om Goois Democratisch Platform over te slaan, is bijzonder mager te noemen. Alhoewel op inhoud niet valt te ontkennen dat er juist veel aanknopingspunten zijn, wordt vooral onze vernieuwende werkwijze bij voorbaat als een obstakel gezien. Blijkbaar is transparante politiek met meer invloed voor onze inwoners voor de gevestigde orde een brug te ver. Alhoewel de politiek de mond vol heeft van burgerparticipatie, bevestigt dit verslag dat een meerderheid van de raad èchte bestuurlijke vernieuwing – en daarmee èchte volksvertegenwoordiging – nog niet aan durft. Dat geldt ook voor het proces om tot een coalitie te komen, dat – als het aan de conventionele partijen ligt – als vanouds achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

Het tweede argument dat wordt genoemd om GDP niet te betrekken bij de coalitieonderhandelingen, is een gebrek aan ervaring. Met drie zeer ervaren fractieleden is dat – ook in vergelijking met andere partijen – een bedenkelijke constatering die voorbij gaat aan de bij elkaar opgeteld ruim dertig jaar raadservaring. Dat wij ons nu hebben verenigd in een nieuwe doch stabiele partij, doet daar niets aan af.

Goois Democratisch Platform heeft zich in de afgelopen periode constructief-kritisch opgesteld en zal dat blijven doen. Wij blijven daarnaast ook in de toekomst bereid om zo nodig alsnog bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Uitgangspunt daarbij zal altijd zijn dat onze inwoners in voldoende mate worden betrokken bij de politiek, waarbij raad en college steeds weer de spiegel voorgehouden krijgen van wat men van ons wenst en verwacht. Dat was immers voor heel veel mensen de reden om op onze partij te stemmen. Wij zullen ons daar ook als grootste oppositiepartij nadrukkelijk voor in blijven zetten en daarmee bewijzen dat onze vernieuwende aanpak werkt. Wij wensen de VVD, D66, HvBNM en Groen Links vruchtbare onderhandelingen toe.