Democratie in Gooise Meren. Hoe staat het ervoor?

Goois Democratisch Platform heeft onlangs via onze app een onderzoekje gedaan naar de manier waarop inwoners tegen de lokale democratie aankijken. De resultaten liegen er niet om en liggen in het verlengde van het landelijke beeld.

Alhoewel ongeveer tweederde van de 165 respondenten de politiek actief volgt en weet welke issues er spelen, zegt eenzelfde percentage de afgelopen twee jaar nooit een raadsvergadering bijgewoond te hebben, noch contact te hebben gehad met een raadslid, wethouder of burgemeester. Landelijk ligt dit percentage op 80%.

In lijn met landelijke onderzoeksresultaten, denkt ongeveer de helft van onze inwoners dat raadsleden niet goed op de hoogte zijn van wat er in de samenleving speelt. Een ruimte meerderheid denkt daarnaast dat hun inbreng meestal wordt genegeerd. De lokale politiek krijgt als rapportcijfer een schraal zesje.

Er is dus werk aan de winkel! Goois Democratisch Platform wil de kloof tussen inwoners en politiek verkleinen en daarmee de verbinding vergroten. Door veel meer en beter te luisteren, hopen wij dat de betrokkenheid en het vertrouwen in de politiek toeneemt. Ons online platform is daar een goed en laagdrempelig instrument voor.

Na 21 maart weten we of wij ons hier hard voor mogen gaan maken. Gelukkig zegt een ruime meerderheid van 60% te zullen gaan stemmen. Een kwart gaat niet en 15% weet het nog niet. Wij zullen dit onderzoek volgend jaar herhalen.