Op bezoek bij de roeivereniging

Afgelopen zaterdag bracht een delegatie van Goois Democratisch Platform een bezoek aan Roeivereniging Naarden, waar wij werden ontvangen door voorzitter Caroline Verhaaf-van Setten en oud-voorzitter Matthieu Niehe. Vandaag geen roeiers op het water te zien, want er ligt een stevige ijsvloer aan de steigers waarop de jongste leden zich kostelijk vermaken. De kou weerhield ons er niet van om de botenloods en de aldaar gestalde verzameling boten te bekijken. In de naastgelegen fitnessruimte lopen leden in en uit, om de roeibeweging ook bij wat minder goed weer te kunnen blijven trainen. Mooi om te zien!

De club die al sinds 1952 bestaat en zo’n 500 leden telt, maakt zich zorgen over haar voortbestaan in verband met de geplande aanleg van een passantenhaven op de kop van het industrieterrein van Naarden. Omdat de haven wordt bereikt via de Naardertrekvaart, zal het naar verwachting veel drukker worden op het water. Niet alleen met sloepjes, maar ook de grotere motorboten. Het tijdvak waarin ongestoord geroeid kan worden, wordt door de nieuw aan te leggen doorsteek en aangepaste sluistijden fors ingekort.

Goois Democratisch Platform heeft eerder een poll gehouden over dit onderwerp en van de uitslag verslag gedaan. Een meerderheid van 70% van de 309 deelnemers aan deze stemming vond dat de roeivereniging voorrang moet krijgen op de toeristische ambities met betrekking tot de passantenhaven. 30% was het daar niet mee eens. Deze groep vindt dat de roeivereniging niet het alleenrecht heeft op de vaarwateren en gelooft dat een combinatie met watertoerisme heel goed mogelijk is.

Tijdens het werkbezoek is ons duidelijk geworden dat gecombineerd gebruik van de wateren heel lastig en ook gevaarlijk is. “Motorboten mogen maar 6 km per uur varen, terwijl roeiboten tot wel meer dan 10 km per uur gaan. Inhalen is door de breedte van de vaart en de vaargeul niet eenvoudig en zelfs gevaarlijk”, aldus oud voorzitter Niehe. Juist om die reden zijn er in het verleden afspraken gemaakt over vaartijden met o.a. de provincie en het watersportverbond, maar die zijn “omwille van het project” eenzijdig opgezegd. “Men kwam ineens tot andere inzichten en wil nu voorrang geven aan de pleziervaart”, zegt de onlangs aangetreden voorzitter Caroline Verhaaf-van Setten. De club vrees dat de jeugd hierdoor massaal zal vertrekken.

De club levert op dit moment een constructieve inspanning om alsnog tot werkbare afspraken met o.a. de provincie en de gemeente te komen. Een geringe verruiming van de tijden zou voor de club al veel winst opleveren. Of dat lukt, horen we binnenkort en wij zullen de wethouder hier zo nodig over bevragen. Ook het voorstel dat ziet op de aanleg van de passantenhaven is – mede op verzoek van GDP – over de verkiezingen heen getild. Er zijn te veel losse eindjes, ook over bijvoorbeeld het toekomstig beheer van de haven en de brugtijden.

Wat ons betreft moet er een oplossing komen waar alle partijen mee uit de voeten kunnen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…