Uitslag weekpoll: Nieuw parkeerbeleid wordt niet breed gedragen!

Sinds 1 januari 2018 is er in de gemeente Gooise Meren een nieuw parkeerbeleid van kracht. De ‘blauwe zones’ zijn hiermee uit de woonwijken in Naarden en Muiden verdwenen en grotendeels vervangen door een vergunningenstelsel. Dit betekent dat bewoners een vergunning voor hun eigen auto(‘s) kunnen aanvragen als zij in de desbetreffende wijk wonen en voor bezoekers een ‘bonnenboekje’ kunnen gebruiken. Dit bonnenboekje kan worden aangevraagd bij de gemeente en kost € 25,-. In het boekje zitten 25 dagvergunningen die aan bezoekers kunnen worden verstrekt. Deze kunnen overigens niet gebruikt worden op een parkeerplaats van een betaald-parkeren-zone (met parkeerautomaat), behalve in noordoostelijk Muiden. Daarnaast kunnen bedrijven geen bonnenboekjes kopen voor bezoekers en/of klanten. Zij regelen het parkeren van bezoek met een parkeervergunning voor bedrijven. Parkeren met een (bezoekers-)vergunning is in Bussum en Naarden nodig van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00. In Muiden moet op alle dagen, dus ook op zondag, een (bezoekers-)vergunning worden gebruikt tussen 09.00 en 21.00 uur.

Wij vroegen ons af hoe onze inwoners over deze verandering van het parkeerbeleid denken.

Op de poll hebben deze week 198 mensen gereageerd. De meeste stemmers, 80% maar liefst, spreekt zich negatief uit over het nieuwe beleid en vindt een bonnenboekje ‘niet meer van deze tijd’. Bovendien brengt dit stelsel een hoop handhavingswerkzaamheden met zich mee, zowel voor het aanvragen en controleren van de vergunningen als voor het werk met betrekking tot de bonnenboekjes. Een buurtbewoner reageert: “Veel andere gemeenten werken met een parkeer-app. Dat lijkt me nog een stuk makkelijker, ook voor de handhavers.”

Bovendien brengt het stelsel volgens deze groep onnodige kosten met zich mee. Een dagvergunning uit het bonnenboekje kost €1,- en kan aan slechts één auto worden toegekend. Een verjaardagsfeestje met meerdere bezoekers, kan zo dus aardig in de papieren lopen. Een kleine groep van 8 stemmers (4%) is wel positief. Zij ervaren hierdoor meer ruimte om te parkeren op straat.

Goois Democratisch Platform wil het parkeerbeleid aanpassen. In ons verkiezingsprogramma staat hierover:

Gastvrij parkeerbeleid
Goois Democratisch Platform wil dat de gemeente meer maatwerk levert als het gaat om parkeerbeleid. Recent is het beleid zoals dat werd toegepast in Naarden, Muiden en Bussum geharmoniseerd. Daarbij zijn goed functionerende oplossingen, zoals de blauwe zones in Naarden en Muiden, omgezet in betaald/vergunninghoudersparkeren met gebruik van bonnenboekjes voor bezoekers. Dat doet geen recht aan de verscheidenheid van parkeersituaties in onze gemeente en zorgt voor een ongastvrij parkeerbeleid. Dat is niet goed voor het ondernemersklimaat en de sociale cohesie en jaagt inwoners onnodig op kosten. GDP wil dat het parkeerbeleid meer op maat is en er alleen vergaande parkeerregimes worden ingesteld bij hoge parkeerdruk en voldoende draagvlak onder inwoners/ondernemers. Wij stellen daarom voor:

  • Opnieuw invoeren van “blauwe zones” (i.c.m. bewonersontheffing) op plaatsen die zich daar goed voor lenen; o.a. in Naarden en Muiden;
  • Geen invoering van betaald parkeren in Naarden Vesting en Muiderberg i.v.m. acceptabele parkeerdruk en te weinig draagvlak;
  • In Muiden alleen betaald parkeren in het hoogseizoen (april t/m september) en tot uiterlijk 18 uur;
  • Gratis parkeren in aanloopstraten centrum Bussum;
  • Het parkeerterrein op de Veldweg behouden (op niveau maaiveld).
  • Bonnenboekjes vervangen door een parkeerapp;
  • Betere oplossingen voor fietsparkeren, o.a. in het centrum van Bussum en bij de NS stations;
  • Regelmatige evaluatie van parkeerbeleid, waar inwoners en ondernemers bij worden betrokken en voldoende draagvlak voor een parkeerregime het uitgangspunt is.

Wil jij ook dat het parkeerbeleid wordt aangepast? Stem dan op 21 maart op Goois Democratisch Platform.