Hoe snel betaalt de gemeente haar rekeningen?

Goois Democratisch Platform ontvangt signalen van lokale ondernemers dat de gemeente erg veel tijd neemt voor het betalen van rekeningen; deze loopt naar verluid dikwijls op tot circa 10 weken. In het verleden zijn hier ook al eens vragen over gesteld door de raad.

Wij vinden dat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft en zich dus altijd netjes aan de voorgeschreven betaaltermijnen moet houden. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Wat is de gemiddelde betalingstermijn die in de afgelopen 12 maanden is gehanteerd?
  2. In hoeverre sluit dat aan bij de gewenste betalingstermijn?

Wij zullen verslag doen van de beantwoording van onze vragen.