‘Prettax’ afgeschaft

De vermakelijkhedenretributie is woensdagavond door een aangenomen motie van o.a. Goois Democratisch Platform van tafel geveegd. Met de omstreden heffing wilde het college instellingen zoals Oud Valkeveen, ’t Spant en het Muiderslot laten meebetalen aan allerlei gemeentelijke kosten. De onderbouwing was voor GDP niet overtuigend, omdat de relatie met vermakelijkheden onduidelijk blijft. De wethouder, noch partijen die voor de retributie stemden, konden in het debat aannemelijk maken dat bezoekers invloed hebben op bijvoorbeeld de kosten voor een brandweerkazerne, gladheidsbestrijding en lantaarnpalen.

Nu de vermakelijkhedenretributie van tafel is, kan het college in samenspraak met de betreffende instellingen rustig gaan bekijken over welke directe kosten eventueel wel afspraken gemaakt kunnen worden. En de kinderen, die kunnen in het voorjaar gewoon weer lekker gaan spelen in het speelpark.