Motie GDP: meldingen openbare ruimte per app

Als inwoners buiten op straat iets opvalt, kunnen zij dat melden bij de gemeente. Dat gaat bijvoorbeeld over losliggende stoeptegels en kapotte straatverlichting. Op dit moment kunnen inwoners dit allen per telefoon of via de website melden. Goois Democratisch Platform denkt dat er anno 2018 behoefte is om dit ook met een speciale app te kunnen doen. Je ziet iets, je maakt een foto, je geeft aan waar het over gaat en je verstuurt de melding. Simpel. En als het goed is komt die melding dan ook nog direct op de juiste afdeling terecht. Daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering van deze week een motie ingediend, die door een ruime meerderheid is aangenomen!