Uitslag weekpoll: meningen verdeeld over roeivereniging

Vlak buiten de vesting, op de kop van het industrieterrein van Naarden, wordt een passantenhaven aangelegd, om onder meer het watertoerisme te bevorderen. Omdat de haven wordt bereikt via de Naardertrekvaart, vreest Roeivereniging Naarden voor haar voortbestaan. Het tijdvak waarin de club ongestoord kan roeien, wordt door de nieuwe sluistijden fors ingekort. Het vaarwater delen met andere boten zou onveilige situaties kunnen creëren.

Een meerderheid van 70% van de 309 deelnemers aan deze stemming vindt dat de roeivereniging voorrang moet krijgen op de toeristische ambities met betrekking tot de passantenhaven. 30% is het daar niet mee eens. Deze groep vindt dat de roeivereniging niet het alleenrecht heeft op de vaarwateren en gelooft dat een combinatie met watertoerisme heel goed mogelijk is.

Het is duidelijk dat deze kwestie de gemoederen flink bezighoudt. Naar aanleiding van deze poll wil Goois Democratisch Platform zich dan ook nader verdiepen in de materie, voordat wij hierin ons standpunt bepalen.Wij willen goed luisteren naar wat er speelt en wat inwoners belangrijk vinden. Daarom zullen wij begin maart een bezoek brengen aan Roeivereniging Naarden en onder andere bespreken in hoeverre de club mogelijkheden ziet voor een goed compromis.

Wil jij ook verder meepraten over dit onderwerp? Stuur ons een persoonlijk bericht via info@gooisplatform.nl. Uiteraard zullen we jullie via ons platform op de hoogte houden van  ontwikkelingen in deze kwestie!