GDP komt met motie tegen “prettax”

Goois Democratisch Platform is tegen een belasting op vermaak en spelende kinderen, zolang het college niet overtuigend kan onderbouwen dat er kosten worden gemaakt die gecompenseerd moeten worden. Daarom dienen wij tijdens de raadsvergadering van 14 februari samen met D66, PvdA, 50+ en CDA een motie in om de verordening van tafel te krijgen.

Daarnaast staan er nog steeds vragen uit aan het college, omdat nog steeds niet concreet inzichtelijk is gemaakt op welke kosten de heffing voor o.a. Speelpark Oud Valkeveen, ‘t Spant en Het Muiderslot is gebaseerd. Ook blijft dubieus of de gemeente belasting kan heffen op het gebruik van een brug die – naar nu blijkt – niet op haar eigen grondgebied ligt. Onduidelijk is ook waarom de gemeente Huizen niet deelt in de kosten voor beheer, onderhoud en handhaving. Verder blijft het opmerkelijk dat belastinginkomsten over de jaren 2016 en 2017 niet zichtbaar zijn in de begroting en jaarrekening, waarbij het college zich verschuilt achter “onderliggende boekingen”.

UPDATE: De wethouder heeft een overzichtje gegeven van de diverse kostenposten. Voor GDP is dit niet overtuigend, omdat het nog steeds om algemene kosten gaat. De relatie met vermakelijkheden is onduidelijk, zo vragen wij ons af hoe bezoekers de kosten voor een brandweerkazerne, gladheidsbestrijding en lantaarnpalen kunnen beïnvloeden.