Uitslag weekpoll: ontevredenheid over gemeentewebsite

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeente Gooise Meren slecht scoort op het gebied van digitale bereikbaarheid. In het onderzoek ‘Bereikbaarheid Gemeenten’ van Wij Verdienen Beter werd naar alle 388 gemeenten in Nederland een e-mail of formulier verstuurd met een eenvoudig verzoek. De e-mailgedragslijn voor overheden schrijft voor dat gemeenten hierop binnen 2 werkdagen dienen te antwoorden. Vijftien procent van de gemeenten kon niet aan deze eis voldoen. Ook Gooise Meren niet. Pas na een maand gaf de gemeente antwoord op de vraag van de onderzoekers van Wij Verdienen Beter.

Ook het Goois Democratisch Platform vindt dat de burger beter verdient. Het verbaast ons dan ook geenszins dat uit onze wekelijkse poll duidelijk naar voren kwam dat de website van de gemeente Gooise Meren te wensen overlaat. Maar liefst 54% van de stemmers geeft aan ‘ontevreden’ of ‘zeer ontevreden’ te zijn over het gemeenteloket. Niet gek, want zo staat er bijvoorbeeld geen algemeen e-mailadres op de website vermeld en is er geen duidelijke ‘menustructuur’. Wanneer men dan maar het contactformulier invult, wordt bovendien een onnodige hoeveelheid (persoons-)gegevens uitgevraagd. Voor veel inwoners is het daarnaast onduidelijk dat er twee gemeentewebsites bestaan: een website voor dienstverlening en een website voor bestuur. Een hoop ergernis en verwarring dus.

Als partij met burgerinspraak hoog in het vaandel, vinden wij het uiteraard erg belangrijk dat de burger op een correcte en eenvoudige wijze zijn (digitale) weg kan vinden bij zijn gemeenteloket. Wat ons betreft is er dan ook werk aan de winkel! Met een paar kleine aanpassingen, kunnen we al een groot verschil maken. Vind jij dat ook? Stem dan bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op Goois Democratisch Platform en help ons jouw stem nog beter te laten horen. Wil je al eerder gehoord worden? Dat kan! Je kan je eenvoudig registeren op gooisplatform.nl en meepraten over actuele zaken in de gemeente Gooise Meren. Zo horen wij ook graag jouw mening over het onderwerp van deze week: de terugkeer van de Gooische moordenaar, een goed idee? Bekijk hier de actuele stelling.