Stank Den Ouden Groep door overtreding voorschriften

Naar aanleiding van het grote aantal klachten over stank door de Den Ouden Groep in Muiderberg,heeft Goois Democratisch Platform meerdere keren vragen gesteld aan het college. Uit de laatste beantwoording blijkt dat de geuroverlast veroorzaakt is door overtreding van de voorschriften uit de vergunning die voor het bedrijf gelden. De Den Ouden Groep betoogde eerder nog dat de stank te wijten was aan de veranderlijke windrichting van de laatste tijd.

Inmiddels vindt er handhaving plaats door de controlerende instantie en er is op korte termijn overleg tussen betrokken partijen. De dorpsraad Muiderberg is hier ook bij aanwezig. GDP hoopt dat de overlast door de handhaving zal afnemen, maar blijft dit uiteraard kritisch volgen.

De volledige beantwoording van onze vragen is hier te vinden.