Aanpak kruispunt Brediusweg n.a.v. bewonersinitiatief

Enige tijd geleden is er door een van onze gebruikers een initiatief op het platform geplaatst met betrekking tot de verkeersveiligheid op de Brediusweg in Bussum. Met dit initiatief, dat wordt ondersteund door circa 35 inwoners en diverse scholen, wordt gepleit voor een veiligere oversteekplaats t.h.v. de kruising met de Paulus Potterlaan. Tijdens de spits moeten daar grote groepen fietsers en voetgangers de Brediusweg oversteken, maar zij komen dikwijls moeilijk aan de overkant. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties.

Goois Democratisch Platform vindt verkeersveiligheid rondom scholen en in de nabijheid van woonwijken heel belangrijk en heeft daarom naar aanleiding van het initiatief diverse vragen aan het college gesteld. De wethouder heeft de situatie inmiddels laten onderzoeken en erkent nu het probleem. Het is de bedoeling dat de verkeersveiligheid nog dit jaar wordt verbeterd. De initiatiefnemers zullen daar nadrukkelijk bij betrokken worden. Het initiatief wordt hiermee op ons platform afgesloten.

Kijk hier voor de volledige beantwoording van onze vragen.