Uitslag “Nieuwjaarspoll”

In het kader van de goede voornemens, heeft GDP rond de jaarwisseling een speciale poll gehouden: wat is een goed voornemen voor de gemeente? Bovenaan staat met 48% van de stemmen: “Zeggen wat je doet en doen wat je belooft”, oftewel: eerlijke politiek! Bijna evenveel mensen (37%) vinden het belangrijk dat er beter naar inwoners geluisterd gaat worden en dat er dus meer aandacht is voor burgerparticipatie. Een veel kleiner percentage van 15% is van mening dat er minder bureaucratisch gewerkt moet worden. Kortom: werk aan de winkel! En Goois Democratisch Platform kan zich natuurlijk helemaal vinden in de oproep om transparant te zijn en naar de waardevolle mening van onze inwoners te luisteren!