Vragen n.a.v. uitlatingen burgemeester over vuurwerkoverlast

Goois Democratisch Platform stelt vragen aan het college n.a.v. uitlatingen van de burgemeester in Bussums Nieuws over vuurwerkoverlast​. Hij stelt dat het aantal klachten over vuurwerk “niet noemenswaardig” is en dat er geen signalen zijn dat inwoners cq. politieke partijen hier toe willen over gaan. Wij hebben via ons platform recent een eigen onderzoekje naar vuurwerkoverlast gedaan, waaruit juist blijkt dat 60% van de circa 400 deelnemers in meer of mindere mate wil dat er iets verandert. Inmiddels neemt ongeveer de helft van de gemeenten in Noord Holland wel maatregelen tegen vuurwerkoverlast en ook landelijk is hierin een groeiende trend en een steeds groter draagvlak onder inwoners te zin.

 

Lees hier de vragen.