Uitslag weekpoll: driekwart tegen hondenbelasting

Deze week moest de gemeenteraad een beslissing nemen over de hondenbelasting, bij uitstek een heffing waar veel inwoners zich over kunnen opwinden. Hondenbelasting werd ooit ingevoerd om het aantal zwerfhonden tegen te gaan en (later) als transportbelasting op hondenkarren. Er bestaat geen belasting op andere (huis)dieren.

Veel mensen vinden de belasting daarom niet meer van deze tijd en dat is ook duidelijk zichtbaar in de uitslag van deze poll: ruim driekwart van de 300 deelnemers wil er vanaf, alhoewel men wel van mening is dat baasjes de drollen van hun hond(en) moeten opruimen en de gemeente moet handhaven als zij dat niet doen. Ongeveer 15% wil de hondenbelasting behouden, maar alleen onder de voorwaarde dat de opbrengst dan moet zijn afgestemd op en volledig ten goede komt aan faciliteiten voor honden en het voorkomen van overlast door hondenpoep. Nu kan de gemeente de opbrengst overal aan uitgeven en doet dat ook. Een percentage van 8,5% vindt de belasting in de huidige vorm prima en wil niks veranderen.

Goois Democratisch Platform heeft in lijn met de uitkomst van deze poll tegen de hondenbelasting gestemd. Tevergeefs, want een meerderheid van de raad nam de verordening aan. Maar er komen nieuwe ronden, nieuwe kansen: ook in ons verkiezingsprogramma stellen wij ons op het standpunt dat de hondenbelasting opgeheven moet worden.