GDP op de bres voor bewegingsonderwijs basisscholen

Goois Democratisch Platform wil de wethouder vanavond tijdens de raadsvergadering vragen stellen over de dreigende versobering van het bewegingsonderwijs bij basisscholen in Gooise Meren. Ook dienen wij een motie en een amendement in.

In verband met de fusie tussen Naarden, Bussum en Muiden, komt het college met een geharmoniseerde regeling m.b.t. het bewegingsonderwijs bij basisscholen. Onder de nieuwe afspraken moeten alle basisscholen het aantal “baduren” in zwembad De Zandzee gaan delen (voorheen alleen Bussum) en het busvervoer wordt niet meer betaald. De aanvullende subsidie die scholen in Naarden kregen komt te vervallen en er is ook geen keuzevrijheid meer in het type bewegingsonderwijs. Dit stuit op verzet van met name scholen in Naarden.

Het college introduceert buiten schooltijd wel een vangnetregeling voor kinderen (10-16 jaar) die nog niet kunnen zwemmen en daarnaast worden er “buurtsportcoaches” ingezet, maar dat zou niet ten koste moeten gaan van de kwaliteit en omvang van het bewegingsonderwijs bij basisscholen. Scholen voelen zich ook onvoldoende betrokken in het proces en vragen de wethouder om met elkaar om de tafel te gaan. GDP denkt dat draagvlak voor de nieuwe regeling heel belangrijk is, dus daarom dienen wij een motie en een amendement in dat in het verlengde ligt van het verzoek van de scholen.

Klik hier voor de motie en hier voor het amendement.