Verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld!

Goois Democratisch Platform heeft in de afgelopen periode veel gesproken met inwoners(groepen). Mede op basis daarvan hebben wij een concept verkiezingsprogramma geschreven. Inwoners (en ondernemers) konden in de afgelopen weken op ons platform aangeven of zij zich op hoofdlijnen kunnen vinden in dit verkiezingsprogramma. Daarnaast was het mogelijk om specifieke opmerkingen te maken cq. suggesties te doen die zijn betrokken bij de definitieve vaststelling van het verkiezingsprogramma. Wij willen iedereen bedanken voor de waardevolle inbreng en de ondersteuning van onze plannen!

Het programma ligt in het verlengde van waar wij voor staan: een open, transparante gemeente die er is voor de inwoners en hen voldoende betrekt bij de besluitvorming. De inhoud zal input zijn voor verkiezingsdebatten en zo mogelijk coalitieonderhandelingen. De wereld is echter niet samen te vatten in 19 pagina’s, dus dit laat onverlet dat wij onderwerpen buiten dit programma voortdurend aan inwoners zullen blijven voorleggen via ons platform. Het vastgestelde verkiezingsprogramma is hier te lezen.

Goois Democratisch Platform: Lusiteren. Denken. Doen.