Uitslag weekpoll: veel inwoners ervaren stankoverlast van Den Ouden Groep

Goois Democratisch Platform heeft onlangs nieuwe vragen aan het college gesteld over de stankoverlast die door de Den Ouden Groep in Muiderberg wordt veroorzaakt en de manier waarop hierop wordt gehandhaafd. Het bedrijf ligt aan de rand van de bebouwde kom en doet onder andere aan compostverwerking. De bedrijfsactiviteiten zijn in de afgelopen jaren uitgebreid, maar hiermee is ook de (stank)overlast toegenomen.

Met de poll hebben wij willen meten hoeveel inwoners daadwerkelijk last hebben van stank. Maar liefst 64% van de 154 respondenten geeft aan zeer regelmatig stankoverlast te ervaren en nog eens 15% heeft er soms last van. 21% zegt nergens last van te hebben. Ook de dorpsraad zet zich er voor in om iets aan de overlast te doen en heeft in een enquête vergelijkbare reacties gehad. Wij zullen deze uitslag koppelen aan de antwoorden die het college op onze vragen geeft en ons zo nodig beraden op (politieke) vervolgstappen.