Uitslag weekpoll: Uitbreiding jongerenhangplek in Echobos is prima idee

Voor het Echobos, een natuurgebied in Muiderberg, wordt momenteel een beheerplan voorbereid. Vooruitlopend hierop werkt het college mee aan een uitbreiding van de onder jongeren geliefde hangplek die daar in de loop der tijd is ontstaan. Zo komen er extra prullenbakken, tafels, banken en een afdak voor als het regent.

Over de vraag of dat een goed idee is, zijn inwoners enigszins verdeeld – zo blijkt uit de poll. Van de maar liefst 144 deelnemers aan deze poll, zegt 58% dat de jeugd een eigen plek moet hebben en dat het Echobos daar goed voor geschikt is. 34% vindt dat er beter in overleg met jongeren een andere plek gezocht kanworden, zodat het bos zoveel mogelijk groen en beschermd blijft. 8% wil eerst op het beheerplan wachten dat momenteel wordt voorbereid.