Uitslag weekpoll: driekwart vindt dat werkelijk gemaakte kosten vermakelijkheid doorbelast mogen worden

De gemeente wil “vermakelijkhedenretributie” heffen bij attracties zoals Oud Valkeveen, Spant! en het Muiderslot om kosten voor o.a. parkeerwachters, onderhoud van wegen/bruggen, het opruimen van zwerfvuil en realisatie/beheer van parkeervoorzieningen te verhalen op de organisatoren van deze grote attracties (> 60.000 bezoekers).

Driekwart van de deelnemers aan deze poll vindt dat de gemeente dat mag doen, zolang het gaat om werkelijk gemaakte kosten. Dit onderschrijft het voorlopige standpunt van GDP: maak de kosten concreet en spreek daar iets over af. Het mag niet zo zijn dat deze belastingheffing los staat van de daadwerkelijke kosten en er zelfs geld over kan blijven, zoals het huidige plan van het college is. Een minderheid van 23% van de ondervraagden is voor het alternatief: helemaal geen belasting heffen. Dan betalen (indirect) dus alle inwoners mee aan de kosten voor voorzieningen die de grote attracties met zich meebrengen.

Aanstaande woensdag behandelt de gemeenteraad de verordening die ziet op vermakelijkhedenretributie. GDP zal de wethouder opnieuw vragen om de kosten inzichtelijk te maken en de heffing alleen daar op te baseren (of anderszins tot afspraken te komen met organisatoren van grote attracties). Doet de wethouder dat niet, dan zijn wij tegen deze heffing.