GDP stelt vragen over evaluatie nieuwe parkeerregels

Goois Democratisch Platform wil de komende raadsvergadering vragen stellen over de evaluatie van de nieuwe parkeerregels.

Op 28 juni heeft de gemeenteraad – na lang praten – nieuwe regels en tarieven voor parkeren vastgesteld, waarmee de verschillende regimes uit Bussum, Naarden en Muiden worden geharmoniseerd. Fractie Kruyt, voorganger van Goois Democratisch Platform, heeft zich toen samen met de GOP, EP en PvdA krachtig verzet tegen de puur juridische en eenzijdige benadering waarvoor het college heeft gekozen. Met een amendement hebben we willen voorkomen dat goed functionerende regelingen – de blauwe zones – in met name Muiden en Naarden zouden worden afgebroken met alle consequenties van dien. Dat was blijkbaar niet voor niets, want nog voordat het nieuwe regime van kracht is komen er vanuit verschillende hoeken van de samenleving noodkreten onze kant op, o.a. van Woningstichting Naarden en van diverse fysiotherapie en osteopathie praktijken. Er wordt o.a. gevreesd voor minder bezoek voor ouderen en een sterk verminderde toegankelijkheid van de praktijken.

Goois Democratisch Platform wil daarom de volgende vragen stellen:

  1. Heeft het college kennis genomen van deze signalen en geeft zij hier gevolg aan?
  2. Wanneer heeft het college de evaluatie gepland van de nieuwe parkeerregels? Is zij eventueel bereid reeds een eerste evaluatie te doen na 3 maanden, om de grootste knelpunten te beoordelen en zo mogelijk weg te nemen?
  3. Kijkt het college bij de evaluatie alleen naar het grote geheel, of worden situaties per kern/gebied geëvalueerd, zodat er oplossingen op maat kunnen worden geboden?