Uitslag weekpoll: meerderheid wil dat zwembad De Lunet open blijft

Uit de weekpoll van afgelopen week is op te maken dat een meerderheid van 65% wil dat zwembad De Lunet in Naarden open blijft. De gemeente doet momenteel onderzoek naar de noodzaak van twee zwembaden en de mogelijkheid om kosten te besparen. Het college komt hiermee later terug bij de raad. Er hebben 54 mensen deelgenomen aan deze peiling.