Goois Democratisch Platform nieuwe politieke partij in Gooise Meren

Gooise Meren heeft er een nieuwe politieke partij bij. Fractie Kruyt en GOP gaan op in een vernieuwend initiatief, dat politiek weer van de mensen moet maken. Goois Democratisch Platform moet hét antwoord gaan vormen op de steeds grotere behoefte onder inwoners en ondernemers om meer en beter betrokken te worden bij de lokale politiek. De fonkelnieuwe partij heeft hiervoor onder andere een ingenieus digitaal platform laten bouwen, waar iedereen met een uitgesproken mening of eigen initiatief 24/7 terecht kan. Goois Democratisch Platform heeft met de ervaren raadsleden Kruyt en Kwekkeboom direct twee zetels in de raad en zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.

Kruyt liep al enige tijd rond met het idee: “De wereld verandert snel, maar het lijkt wel alsof de politiek niet mee wil veranderen. Mensen begrijpen anno 2017 niet meer waarom er alleen óver hun en niet mét hun gesproken wordt. De beste ideeën liggen op straat en met de huidige techniek kan je inwoners en ondernemers continu mee laten denken of zelfs mee laten beslissen over zaken die direct ingrijpen op hun eigen woon- of werkomgeving, zaken dus die zij belangrijk vinden.”

Daarom draait de partij het om: Goois Democratisch Platform gaat vier jaar lang écht in dialoog over al die goede ideeën die er in onze samenleving zijn, in plaats van inwoners eens per vier jaar een kruisje te laten zetten bij een politieke partij, die vervolgens weer zijn eigen gang gaat. Een benadering waarbij volksvertegenwoordigers weer het volk in plaats van zichzelf of hun partij vertegenwoordigen. Met dit uitgangspunt gaat de partij in zekere zin terug naar de democratie zoals die ooit bedoeld was.

Op het platform kan iedereen van 14 jaar en ouder eenvoudig aangeven of hij het eens is met voorliggende raadsvoorstellen en de bijbehorende stellingen. Gebruikers kunnen zelf ook stellingen toevoegen, reacties plaatsen of eigen initiatieven uploaden. Ook is er een wekelijks wisselende poll op het platform te vinden en er vinden daarnaast fysieke bijeenkomsten plaats. De uitkomst van alle raadplegingen staat centraal bij de standpuntbepaling door de fractie in de gemeenteraad. Jan Kwekkeboom: “Deze eigentijdse werkwijze van Goois Democratisch Platform is – zeker in regionaal verband – uniek te noemen en moet tot betere besluiten en een groter draagvlak voor politieke keuzes gaan leiden.”

Het platform is vanaf heden voor iedereen bereikbaar op www.gooisdemocratischplatform.nl.